Welkom op onze website die u van het wel en wee van onze vereniging op de hoogte houdt.


Op 17 maart 1977 werden de statuten van de "Natuur Historische Vereniging Pepijnsland" notarieel vastgelegd door notaris Bos. Als "lasthebbers van het bestuur" werd de akte ondertekend door Willem Antoon Reinier Geurts (voorzitter), Hendrik, Jacobus, Hubertus Vergoossen (secretaris) en Theodorus, Petrus, Christina, Maria Beijer (penningmeester).
In artikel 3 en 4 werden de doelstellingen van de vereniging vastgelegd:
 
De vereniging heeft ten doel de schoonheid en het belang van de levende natuur respectievelijk te genieten, te leren kennen en uit te dragen. Zij zal trachten deze levende natuur te helpen in stand houden waar dit ook maar enigszins mogelijk is.
Zij tracht dit doel te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere verenigingen of instanties en langs wettelijke weg.
 
De volledige statuten, die uit 20 artikelen bestaan, dienen o.a. ter verheldering van het lidmaatschap zelf, de samenstelling, zittingsduur en taken van het bestuur, de financiële gang van zaken, stemrecht enz.
Verder hanteert de vereniging een huishoudelijk reglement dat aan nieuwe leden wordt verstrekt.