Op 14 november 1965 werd de Natuur Historische Werkgroep Pepijnsland opgericht door negen enthousiaste natuurliefhebbers. Voorzitter werd de alom bekende "meister" R.Geurts. Een indirecte aanleiding tot het oprichten van de werkgroep was dat in het Natuurhistorisch Maandblad te Maastricht het Echter gebied ("Pepijnsland") maar sporadisch beschreven werd. Drie onderdelen stonden centraal: natuurwaarneming, natuurstudie en natuurbescherming. Maandelijks werden bijeenkomsten gepland en deed men verslag van waarnemingen, werden natuurwetenswaardigheden uitgewisseld en ging men op excursie. Ook werd een aanwerk gemaakt met de inventarisatie van het natuurgebied de Doort. In dit prachtige gebied kreeg men zelfs een observatiepost in bruikleen die vóór die tijd dienst deed als schaftkeet voor werknemers van dakpannenfabriek "De Valk". .De observatiepost die als naam "De Wielewaal" kreeg is vaker het mikpunt geweest van vandalisme en is uiteindelijk na een brand helemaal opnieuw in eigen beheer opgebouwd.
Als beheerder werd J.Ruyters aangesteld, die in 2007 na 40 jaar trouwe dienst werd opgevolgd door D.v.Neer.
Op 17 maart 1977 werd via notariële akte de volledige rechtspersoonlijkheid voor de vereniging verkregen die officieel de naam kreeg "Natuur Historische Vereniging Pepijnsland" en ondertekend werd door R.Geurts als voorzitter, H.vergoossen als secretaris en Th.Beijer als penningmeester. Eveneens werden de statuten en de vertegenwoordiging van de vereniging notarieel vastgelegd en zijn we ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.
Ook werd een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld.